Obchodné podmienky a pravidlá veštenia

Spotrebiteľ si objednáva vešteckú konzultáciu a to v telefonickej, alebo písomnej, e-mailovej forme –ďalej veštecké dielo, prečítaním si pravidiel a obchodných podmienok, objednávateľ súhlasí s danými pravidlami a podmienkami spolupráce v plnom rozsahu.

 

Všetky konzultácie sú špecifické, individuálne pre daného spotrebiteľa, ktorý si službu objednal. Ide o výsledok duševnej, intuitívnej a tvorivej práce autora. Nejde v žiadnom prípade o všeobecné a masové služby, alebo služby, ktoré vytvoril iný výrobca.

Objednávateľ si môže objednať ľubovolnú formu spolupráce, prostredníctvom registračného formulára v sekcii „služby“, alebo prostredníctvom e-mailu, ktorý sa nachádza v sekcii „kontakty. Približne do 24 hodín, po odoslaní vašej objednávky, dostanete potvrdzujúcu správu s informáciou: časový horizont vypracovania písomného výkladu, alebo termín telefonickej konzultácie a taktiež platobné podmienky. Úhradou sa objednávka stáva záväzná a zároveň objednávateľ súhlasí s obchodnými podmienkami a pravidlami spolupráce.

 

Odstúpenie od objednávky, alebo jej storno je možné do 7 kalendárnych dní od odoslania objednávky, a to písomnou formou na uvedený e-mail. Po vypracovaní a poskytnutí vešteckej konzultácie, alebo vypracovaní písomného rozboru už nie je možné dielo vrátiť – teda odstúpiť od objednávky.

 

Veštbou /konzultáciou v žiadnom prípade nepreberám zodpovednosť za váš život, rozhodnutie, alebo konanie. Som poradcom a váš život je vo vašich rukách. Nezabúdajte aj na to, že budúcnosť je vo veľkej miere meniteľná a závisí práve od vašich rozhodnutí. Neodpovedám na otázky spojené s úmrtím, neriešim váš zdravotný stav, neposkytujem informácie o tretích osobách, alebo zosnulých.

Moja práca je absolútne dôverná a všetky informácie, ktoré sú mi počas konzultácie poskytnuté sú dôverné. Nebudú poskytnuté tretím stranám.