Informácie o mne

 

Mám bohaté skúsenosti vo vykladaní kariet. Tie vedia odhaliť minulosť, prítomnosť i budúcnosť. Môžete sa pýtať na lásku, šťastie, peniaze, kariéru, zdravie a ďalšie oblasti života. Vždy nájdeme uspokojivú odpoveď, ktorá vás posunie ďalej. Pracujem tiež s anjelskými energiami. Mocné bytosti majú totiž pre každého z nás vzácny odkaz.

Zaoberám sa energetickou harmonizáciou - fytoterapia, colorterapia, odstraňovanie mentálnych a emocionálnych blokov z minulosti, ktoré spôsobujú zhoršovanie zdravotného stavu, ako aj problémy vo vzťahoch, financiách  a vo všetkých oblastiach nášho života.

 

Váš veštec František

Cez moje karty "prešlo" už viac ako 5800  spokojných klientov